องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายกาารบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายกาารบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file ประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
insert_drive_file ให้โอนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมิน ดีเด่น ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมิน ดีเด่น และ ดีมาก ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file เลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
insert_drive_file ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1