องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองสวัสดิการและสังคม
นางสาวยุวลักษณ์ คันถี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 080-1556616
นางสาวศิริพันธุ์ วิชัย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 094-1214977
นายณิตชัย คันถี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวธิดารัตน์ เทียมคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ