องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
date_range กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/9xs6hz [1 มีนาคม 2565]
ผ่านช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/9xs6hz [1 มีนาคม 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปรี 2565 [27 มกราคม 2565]
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห [28 ธันวาคม 2564]
ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งสมากชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [28 ธันวาคม 2564]
กระเป๋า Hand made ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลสาวแห
1 1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ)