องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
date_range กิจกรรมประชาสัมพันธ์
อบต.สาวแห ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ประจำปี งบประมาณ 2566 จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท (รายละ 40,000 บาท) [11 กันยายน 2566]
มอบถุงยังชีพ , อุปกรณ์ทางการแพทย์และรถวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการ [28 มิถุนายน 2566]
อบต.สาวแห ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ [27 มิถุนายน 2566]
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก [27 มิถุนายน 2566]
การจัดการฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง [17 มีนาคม 2566]
แหล่งกำเหนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 [17 มีนาคม 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 [24 กุมภาพันธ์ 2566]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [18 มกราคม 2566]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [18 มกราคม 2566]
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห สวัสดีปีใหม่ 2566 [26 ธันวาคม 2565]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 17 รายการ)