องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองช่าง
ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณัฐวัตร จันทร์ทรงสว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 093-1063915
นางสาวจารุณี กุณวงษ์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายเรืองศักดิ์ เศษโถ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอภินันท์ วันจันทร์
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นางสาวอภิรดี อำรุง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ