องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหาร อบต.
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
นายพุททอง สุวรรณสุด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0833580209
นางสาวปภัสรัญชน์ บุญชม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0821528894
นายวิชาญ คันธะมาลย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862259693
นางจีระภา ระดาพัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0818761283
นายปฎิการ เชื้อทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0818773678