องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สัญลักษณ์หน่วยงาน

การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล สาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านสาวแห ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-50-1929 โทรสาร 043-50-1929 e-mail: 6451904@dla.go.th , abtsaohae@gmail.com เว็บไซต์ www.saohae.go.th
แผนที่หน่วยงาน
แผนที่หน่วยงาน