messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
วันที่ 21 มิ.ย. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแหจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยให้ความรู้ในการใช้จักรยาน ควบคู่กับการให้ความรู้หลั poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดหนองแคน ถึงฐานจุดบั้งไฟ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิยาซาวา หมู่ที่ 2 ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนนม ยู เอช ที ชนิดบรรจุกล่อง 200 มิลลิลิตร โรงเรียนบ้านสาวแห ภาคเรียนที่ 1-2564 ตั้งแต่วันที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กฉ 5108 ร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) กองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาว่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์พร้อมเครื่องเสียง จำนวน 1 คัน ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการล้อมรั้วลวดหนามหนองปลาดุก หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถังประปาหอถังสูง ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยก หมู่ที่ 6 ถึงวัดหนองแคน ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.171-01 สายสามแยก ท.ช.3012 บ้านสาวแห-บ้านดูกอ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2