องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดหนองแคน ถึงฐานจุดบั้งไฟ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิยาซาวา หมู่ที่ 2 ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนนม ยู เอช ที ชนิดบรรจุกล่อง 200 มิลลิลิตร โรงเรียนบ้านสาวแห ภาคเรียนที่ 1-2564 ตั้งแต่วันที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กฉ 5108 ร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) กองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาว่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์พร้อมเครื่องเสียง จำนวน 1 คัน ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการล้อมรั้วลวดหนามหนองปลาดุก หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถังประปาหอถังสูง ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยก หมู่ที่ 6 ถึงวัดหนองแคน ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.171-01 สายสามแยก ท.ช.3012 บ้านสาวแห-บ้านดูกอ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ อบต.สาวแห หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกห้วยก๊ากว๊าก หมู่ที่ 3 ตำบลสาวแห poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลสาวแห จากสายมุมวัดหนองแคน-ฐานจุดบั้งไฟ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2