องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายปฏิการ เชื้อทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห รักษาการราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 081-8773678
นายปฏิการ เชื้อทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 081-8773678
นางจามลี กาศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0611419592
นางสาวยุวลักษณ์ คันถี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 080-1556616
นายธวัชชัย คุณศิริ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาฯ
โทร : 085-7545505