องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box ฝ่ายสภา-อบต
นายอภิชาติ ศรีนฤมล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0898434517
นางมาลัย หนันสวาสดิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0981099527
นางสาวลำไพร ประทุมวัน
สมาชิก หมู่ที่ 1
โทร : 0807215762
นายสังเวียน วงษ์จีน
สมาชิก หมู่ที่ 2
โทร : 0872234951
นางสุพรรณี บุญชม
สมาชิก หมู่ที่ 3
โทร : 0621607868
นายหวนกิ่น สุวรรณสา
สมาชิก หมู่ที่ 4
โทร : 0645591204
นางแก้ว พิหูสูตร
สมาชิก หมู่ที่ 5
โทร : 0988150179