องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้สูงวัย เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห [12 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอุดมเกียรติ หงส์มาลา นายอำเภอหนองฮี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 10... [10 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 6 พ.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี 2565 [6 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหเข้ารับการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น (LPA) ทั้ง 5 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห [6 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 22 เม.ย. 2565 นายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอำเภอหนองฮี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้เกษตรกรช่วงฤดูแล้ง โดยมีนายชนะชาญ ศรีปัญญา นายก อบต.สาวแห เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ... [28 เมษายน 2565]
วันนี้ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห จัดพิธีทำบุญสรงน้ำพระ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และรักษาประเพณีไทย [28 เมษายน 2565]
วันนี้ 12 เม.ย. 65 นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายก อบต.สาวแห เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห [12 เมษายน 2565]
วันที่ 11 เมษายน 2565 นายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอำเภอหนองฮี ลงพื้นที่ตำบลสาวแห พร้อมด้วย นายสุเพียร สมนา สาธารณสุขอำเภอหนองฮี ว่าที่ร้อยเอก สมชายสิทธิศรีจันทร์ ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย อบต.สาวแห โดยมี นายชนะชาญ... [11 เมษายน 2565]
วันที่ 7 เม.ย. 2565 เวลา 10.00 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ในพิธีงานปริวาสกรรม - ปฏิบัติธรรม... [11 เมษายน 2565]
วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นฯ จากผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็น อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3... [11 เมษายน 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 223 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23