องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2566 เพื่อเชิดชูความสำคัญของ... [22 มีนาคม 2566]
วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอำเภอหนองฮี เป็นประธานเปิดโครงการลดขยะต้นทางรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายชนะชาญ ศรีปัญญา นายก อบต.สาวแห... [21 มีนาคม 2566]
วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.สาวแห เข้าร่วมกิจกรรมถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว... [18 มีนาคม 2566]
นายพุททอง สุวรรณสุด รองนายก อบต.สาวแห ได้รับมอบหมายจากนายชนะชาญ ศรีปัญญา นายก อบต.สาวแห เข้าร่วมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน... [17 มีนาคม 2566]
วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห นำโดยนายชนะชาญ ศรีปัญญา นายก อบต.สาวแห พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ต.สาวแห ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด... [15 มีนาคม 2566]
วันที่ 14 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ร่วมทำบุญผะเหวดบ้านดอนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลสาวแห โดยนายกชนะชาญ ศรีปัญญา มอบหมาย ให้ นายวิชาญ คันธะมาลย์ เลขานุการนายก ร่วมประเพณี ฮีตสิบสองครองสิบสี่ แห่กัณฑ์ หลอน... [15 มีนาคม 2566]
วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้ง) โดยมีนายสมพงษ์ พุกพิลา ปลัดอาวุโสอำเภอหนองฮี ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอหนองฮี... [13 มีนาคม 2566]
วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอำเภอหนองฮี เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬา อบต.สาวแหสัมพันธ์ต้านยาเสพติด โดยมีนายชนะชาญ ศรีปัญญา นายก อบต.สาวแห... [10 มีนาคม 2566]
วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห จัดโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร เพื่อควบคุมประชากรสนัขและแมวไม่ให้มีมากเกินไป... [8 มีนาคม 2566]
วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอำเภอหนองฮี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อภัยสุขภาพระดับตำบล ณ... [7 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 - 10 (ทั้งหมด 331 รายการ)