องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอำเภอหนองฮี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเนื่องในสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว... [7 ตุลาคม 2565]
วันนี้ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอำเภอหนองฮี มอบหมายให้ นายสมพงษ์ พุกพิลา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ,คณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่... [5 ตุลาคม 2565]
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห พร้อมด้วย นายพุททอง สุวรรณสุด รองนายก อบต. นางจามลี กาศรี หัวหน้าสำนักปลัด, นายธวัชชัย คุณศิริ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ , นายณัฐวัตร... [5 ตุลาคม 2565]
3 ตุลาคม 2565 นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห พร้อมด้วย นายพุททอง สุวรรณสุด รองนายก อบต.สาวแห,นางจีนะภา ระดาพัฒน์ ปลัด อบต.สาวแห,นายธวัชชัย คุณศิริ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย... [4 ตุลาคม 2565]
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห มอบหมายให้นายวิชาญ คันธะมาลย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห พร้อมนายธวัชชัย คุณศิริ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ,นายรักชัย มณีวรรณ... [4 ตุลาคม 2565]
วันที่ 1 ต.ค.65 นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ได้มอบหมายให้นางสาวปภัสรัญชน์ บุญชม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจบนโซเซียลมีเดีย ณ... [3 ตุลาคม 2565]
วันที่ 28 ก.ย.65 เวลา 08.00 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย... [28 กันยายน 2565]
[26 กันยายน 2565]
วันที่ 26 ก.ย.65 เวลา 09.00น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด [26 กันยายน 2565]
วันที่ 22 ก.ย.65 เวลา 09.00 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน (โรคมือ เท้า ปาก... [22 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 - 10 (ทั้งหมด 287 รายการ)