องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด... [8 ธันวาคม 2566]
วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายก อบต.สาวแห มอบหมายให้นายพุททอง สุวรรณสุด รองนายก อบต.สาวแห พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลสาวแห... [5 ธันวาคม 2566]
วันที่ 27 พ.ย. 2566 เวลา 18.30 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายก อบต.สาวแห เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายปฏิการ เชื้อทอง รองปลัด อบต.สาวแห เป็นผู้กล่าวรายงานเปิดโครงการ... [28 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 23 พ.ย. 2566 เวลา 09.30 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายก อบต.สาวแห เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาสรีในการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ด้วยการจัดกิจกรรมทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติและจากกรวยไอศกรีม... [23 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 22 พ.ย. 2566 นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายก อบต.สาวแห เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพจักสาน ด้วยการนำงานจักสานมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟจากไม้ไผ่ เพื่อส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น... [22 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายก อบต.สาวแห เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีบุญเส็งกลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567... [18 พฤศจิกายน 2566]
วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายนายก อบต.สาวแห มอบหมายให้ นางสาวปภัสรัญชน์ บุญชม รองนายก อบต.สาวแห เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมคลายความเหงาเพิ่มความสุขให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567... [15 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 3 พ.ย. 2566 เวลา 14.30 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายก องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห นำทีม คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.สาวแห ร่วมถวายต้นเงิน กฐินสามัคคี วัดบ้านดอนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด [6 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 30 และ วันที่ 31 ต.ค. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหดำเนินโครงการสาวแหห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส นำโดยนายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่... [30 ตุลาคม 2566]
วันที่ 24 ต.ค. 66 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห นำโดยนายพุททอง สุวรรณสุด รองนายก อบต.สาวแห,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบต.สาวแห จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้... [24 ตุลาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 - 10 (ทั้งหมด 418 รายการ)