องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file สรุปรายละเอียดข้อมูลทะเบียนคุมภาษีและค่าธรรมเนียม รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file สถิติผู้มารับบริการเบี้ยยังชีพ รอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file สถิติผู้รับบริการกู้ชีพ-กู้ภัย รอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file สถิติผู้รับบริการรถบรรทุกน้ำ รอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบเดือนเมษายน 2564 - เดือนกันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file สถิติผู้มารับบริการเบี้ยยังชีพ รอบเดือน เมษายน - กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file สถิติผู้รับบริการกู้ชีพ-กู้ภัย รอบเดือน เมษายน - กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file สถิติผู้รับบริการรถบรรทุกน้ำ รอบเดือน เมษายน - กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file ข้อมูลผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม รอบเดือน เมษายน - ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบเดือนมีนาคม 2563 - เดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file รายละเอียดข้อมูลทะเบียนคุมภาษีและค่าธรรมเนียม รอบ 1-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file รายละเอียดข้อมูลทะเบียนคุมภาษีและค่าธรรมเนียม รอบ 2-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file สถิติผู้มารับบริการเบี้ยยังชีพ รอบ 1 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file สถิติผู้มารับบริการเบี้ยยังชีพ รอบ 2 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file สถิติผู้มารับบริการเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file รายละเอียดข้อมูลทะเบียนคุมภาษีและค่าธรรมเนียม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี-งบประมาณ-พ-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1