องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file สรุปรายละเอียดข้อมูลทะเบียนคุมภาษีและค่าธรรมเนียม รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file สถิติผู้มารับบริการเบี้ยยังชีพ รอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file สถิติผู้รับบริการกู้ชีพ-กู้ภัย รอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file สถิติผู้รับบริการรถบรรทุกน้ำ รอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบเดือน ตุลาคม 2564 – เดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบเดือนเมษายน 2564 - เดือนกันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file สถิติผู้มารับบริการเบี้ยยังชีพ รอบเดือน เมษายน - กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file สถิติผู้รับบริการกู้ชีพ-กู้ภัย รอบเดือน เมษายน - กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file สถิติผู้รับบริการรถบรรทุกน้ำ รอบเดือน เมษายน - กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ข้อมูลผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม รอบเดือน เมษายน - ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบเดือนมีนาคม 2563 - เดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file รายละเอียดข้อมูลทะเบียนคุมภาษีและค่าธรรมเนียม รอบ 1-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file รายละเอียดข้อมูลทะเบียนคุมภาษีและค่าธรรมเนียม รอบ 2-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file สถิติผู้มารับบริการเบี้ยยังชีพ รอบ 1 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file สถิติผู้มารับบริการเบี้ยยังชีพ รอบ 2 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file สถิติผู้มารับบริการเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file รายละเอียดข้อมูลทะเบียนคุมภาษีและค่าธรรมเนียม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี-งบประมาณ-พ-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1