องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder เอกสารประกอบการประเมิน LPA
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 3 การบริการงานการเงินและการคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file QR code การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการประเมิน LPA 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file QR code แบบประเมิน LPA poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ไฟล์ชี้แจงด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ไฟล์ชี้แจงด้านที่ 4 การบริหารสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ไฟล์ชี้แจงด้านที่ 3 การบริการงานการเงินและการคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ไฟล์ชี้แจงด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ไฟล์ชี้แจงด้านที่ 1 การบริหารจัดการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบการประเมิน LPA 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file สื่อประกอบการชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประเด็นคำถาม-ตอบ (Q_A) การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1