องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file วันที่ 24 มกราคม 2565 นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง องค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ฉ่่ามณี นายอ่าเภอหนองฮี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราท่าความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการนาป้ายสัญลักษณ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือร่วมใจในการสร้างสังคมที่โปร่งใสป poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องตาบลสาวแหไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เพื่อรณรงค์เชิญชวนและสร้างจิตสานึกประชาชนใ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file วันที่ 18 มกราคม 2564 นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายก พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามโครงการ “รณรงค์ต้านภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1