องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานกิจการสภา ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งให้นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file คำสั่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file คำสั่งผู้อำนวยการกองช่าง เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file คำสั่งผู้อำนวยการกองคลัง เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file คำสั่งผู้อำนวยการกองกลัง เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file คำสั่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้แต่ละส่วนราชการ องค์การบร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้แต่ละส่วนราชการ องค์การบร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2