องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
insert_drive_file คำสั่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file คำสั่งผู้อำนวยการกองช่าง เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file คำสั่งผู้อำนวยการกองคลัง เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file คำสั่งผู้อำนวยการกองกลัง เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file คำสั่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้แต่ละส่วนราชการ องค์การบร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้แต่ละส่วนราชการ องค์การบร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง มอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งให้นายช่างโยธารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งให้หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1