องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน พฤษจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3