messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรริอการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
1 - 20 (ทั้งหมด 53 รายการ) 1 2 3