ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ - กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง