ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาฉีดพ่นยุงป้องกันไข้เลือดออก ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง