ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการติดตั้งภาพพระบรมฉายาลักษณ์และตราสัญลักษณ์รวมทั้งติดตั้งธงเทวดา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง