ชื่อเรื่อง : โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565
รายละเอียด : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห จัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อศึกษาการจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ตลอดจนศึกษาความหมายเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่สนใจ ให้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นแนวทางในการหารายได้เสริม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ความเป็นไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์หวงแหนเอกลักษณ์ของชาติสืบไป
ชื่อไฟล์ : JrsGlCYMon104144.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ga7dzx5Mon104200.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : TGvFLbbMon104221.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : unpIePDMon104231.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rLe87qTMon104255.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : pJZBGwiMon104303.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้