องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
rss_feed ซื้อน้ำดื่มชนิดบรรจุถังพลาสติก ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๖๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน-สำนักปลัด สำหรับใช้ในงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - สำนักปลัด จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฉีดพ่นยุงลาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ - สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนแดงหมู่ที่ ๔ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด-บ้านคลีกลิ้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง - กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ - กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ - กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมเเซมคอมพิวเตอร์ - กองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อชุดอปพร. , วัสดุเครื่องเขียน จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.(จัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้ง) ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน ๒ วัน ตามโครงการเเข่งขันกีฬาอบต.สาวแหสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาในการจัดสถานที่เตรียมสนามเเข่งขันตีเส้นสนามฟุตบอล,สนามวอลเลย์บอล,สนามตระกร้อและสนามเปตอง เต้นท์ ๒ หลัง เก้าอี้ เเท่นกล่าวรายงาน แท่นประธานพร้อมประดับผ้าตกเเต่งดอกไม้และทำความสะอาดสถานที่ทั้งก่อนและหลังการเเข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต (ราคารายปี) ไม่จำกัดพื้นที่ ระยะเวลา ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัลในการเเข่งขันกีฬาอบต.สาวแหสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๗ รายการ ตามโครงการเเข่งขันกีฬาอบต.สาวแหสัมพันธ์ต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๑๐๘ ร้อยเอ็ด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการเเพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาจัดสถานที่ สนามในการเเข่งขัน โต๊ะ เก้าอี้ ประดับผ้าพร้อมทำความสะอาด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) นมยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแดง จำนวน ๓ คน จำนวน ๒๐ วัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห สมัยสามัญ/สมัยวิสามัญ จำนวน ๒ ป้าย ๆ ละ ๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ขนาด ๑.๒๕x๓.๐๐ เมตร พร้อมโครงไม้ จำนวน ๑ ป้าย ๆ ละ ๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน - กองคลัง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน - สำนักปลัด จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - สำนักปลัด จำนวน ๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อน้ำดื่มชนิดบรรจุพลาสติก จำนวน ๖๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง - กองช่าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กญ ๙๕๒๒ ร้อยเอ็ด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาซ่อมเเซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กต ๔๔๖ ร้อยเอ็ด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาซ่อมเเซมกระจกบานประตูกรอบอลูมิเนียมประตูเข้าอาคารชั้นล่าง ขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ เมตร นวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network -กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน -กองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง - กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๑สายหน้าบ้านนางธิดาพร จินดาพงษ์ ถึงถนนลาดยาง ตำยบสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด(รายละเอียดตามแบบ อบต.สาวแห กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก และกำแพงกันดิน หมู่ที่ ๓ สายมุมกำแพงวัดหนองแคนถึงฟาร์ม(รายละเอียดตามแบบ อบต.สาวแห กำหนด) ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายข้างปั้มน้ำมันถึงสวนนางรำไพร ประทุมวัน ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด (รายละเอียดตามแบบงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมาตรฐานงานผิวจราจรคอนกรีต และแบบ อบต.สาวแห กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์อำเภอหนองฮี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้ออุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาและซื้อน้ำดื่ม,น้ำมันมวยสำหรับนักกีฬา จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการเเข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์อำเภอหนองฮี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล ระยะ ๔ ปี จำนวน ๑๒ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายข้างหอถังประปา ถึงบ้านนางคำสี จันทะสอน (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.สาวแหกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำผิวดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อน้ำดื่มชนิดบรรจุพลาสติก ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๔๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
1 - 50 (ทั้งหมด 544 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11