องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมเเซม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - สำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ - กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัล ประกวดนางนพมาศ รางวัลกระทงสวยงามและขบวน โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จำนวน ๖ ถ้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเครื่องเสียง เวที พร้อมประดับตกแต่ง ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างจัดสถานที่พร่้อมทำความสะอาด โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง-ลูกรัง สำหรับซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย ในตำบลสาวแห จำนวน ๑๑ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่นชนิดดีเซล , ชนิดเเก๊สโซฮอล์ ๙๑ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กต ๔๔๖ ร้อยเอ็ด ,รถบรรทุกน้ำดับเพลิง บบ ๘๕๗๑ , รถพยาบาลฉุกเฉิน กฉ ๕๑๐๘ , เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อน้ำดื่มชนิดถังบรรจุพลาสติก ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๗๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างจัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ เต้นท์ พร้อมประดับผ้าตกแต่งสถานที่ และทำความสะอาด โครงการจัดงานประเพณีบุญเส็งกลอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเครื่องเสียงพร้อมเวทีและประดับตกแต่ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดงานประเพณีบุญเส็งกลอง จำนวน ๖ ถ้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน - กองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน - กองคลัง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการเเพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๑๐๘ ร้อยเอ็ด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างวางท่อคสล.ใหม่ในถนนบ้านดอนแดงม.๔ สายเเยกข้างบ้านนางบุญนาค ศิริมา เชื่อมถนนคสล.สายบ้านดอนแดง - บ้านคลีกลิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลมอบโลเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติบัตรโครงการประกวดขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขนาด ๒.๔๐ x ๓.๘๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาซ่อมเเซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางเลขทะเบียน กต ๔๔๖ ร้อยเอ็ด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Canon ๖๐๓๐ ชุดปิกอัพ ชุดลูกยาง ชุดดึงกระดาษ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง - กองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน - กองคลัง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - กองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างทำพวงมาลาการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร พร้อมป้ายชื่อหน่วยงาน วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด หมึกเติมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๑๐๘ ร้อยเอ็ด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างรถทัวร์ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ระเบียบ กฎหมาย อปท.กิจการสภาและศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่นชนิดดีเซลเเละเบนซิน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อน้ำดื่มชนิดบรรจุถังพลาสติก ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๘๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง , รถบรรทุกน้ำดับเพลิง , รถพยาบาลฉุกเฉิน , เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ขนาด ๑.๒๕x๓.๐๐ เมตร พร้อมโครงไม้ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างซ่อมเเซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กต ๔๔๖ ร้อยเอ็ด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง - กองช่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อน้ำดื่มชนิดบรรจุถังพลาสติก ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๘๙ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน - กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างซ่อมเเซมท่อคสล.เเตกชำรุดในตำบลสาวแห หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ดอนแดง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สำนักงานสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ - กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ - กองช่าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ - สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง - กองช่าง จำนวน ๑ รายการ . โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน - กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ - กองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
1 - 50 (ทั้งหมด 674 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14