องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หัวหน้าชุดคณะทำงานสำรวจรายละเอียด ออกแบบและจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็กฯ พร้อมนางสาวปภัสรัญชน์ บุญชม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ,นางจีระภา ระดาพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห กองช่าง ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมายร่วมกับ จนท.ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนผู้ใช้น้ำลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ หมู่ที่ 3,6,7 ต.สาวแห เพื่อจัดทำรวบรวมข้อมูลตามแผนโครงการดังกล่าว
ผู้โพส : admin