messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
info ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทองการร้องเรียนร้องทุกข์ มีดังนี้ -ร้องเรียนด้วยตนเองต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 ตำบลสาวแห อำเภอหอนงฮี จังหวัดร้องเอ็ด 45140 -ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 043-501929 -จดหมายหรือหนังสืดถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 ตำบลสาวแห อำเภอหอนงฮี จังหวัดร้องเอ็ด 45140 -ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห www.saohae.go.th , Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห