องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ข้อบัญญัติตำบล
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file เรื่อง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2550 (แก้ไขเพิ่มเติมปี 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1