องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
insert_drive_file แนวทางการบังคับใช้กฏหมายสิ่งแวดล้อมกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file การให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 - ครั้งที่ 15/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เดือนพฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 5 บทความ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เดือนพฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 5 บทความ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 5 บทความ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ จำนวน 5 บทความ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจำนวน 5 บทความ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1