โครงการผู้สูงวัยพาใจเป็นสุข ปีงบประมาณ 2558
ในวันที่่ 19 - 21 มกราคม 2558
 

โครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพกลุ่มให้กับ
กลุ่มอาชีพในวันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2558
                                   

กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตำบลสาวแห
อำเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

โครงการจัดงานประเพณีบุญเส็งกลองตำบลสาวแห
ประจำปี 2558 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
   
   
 

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560  1-30 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศสอบพนักงานจ้าง 2559


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง
ประกาศผลสอบราคา โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.และป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
           ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
 1.กำหนดลงทะเบียน 1-30 พฤศจิกายน 2558
 2.เริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559
 เป็นต้นไป จะได้รับทุกเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนด
 
       
 
นายก อบต.สาวแห สมาชิกสภา อบต. ปลัด อบต. รองปลัด อบต.
และพนักงาน อบต.สาวแห ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนา 5 ธันวา
เฉลิมพระเกียรติ
 
นายก อบต.สาวแห สมาชิกสภา อบต. ปลัด อบต.
รองปลัด อบต. และพนักงาน อบต.สาวแห ร่วมงานพิธี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม 2558
                                         
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


  
O มากที่สุด
  
O มาก
  
O พอใช้
  
O น้อย

 
 
  กำลังออนไลน์    20    คน
  ผู้ชมวันนี้           30     คน
  ผู้ชมเมื่อวาน      10     คน
  ผู้ชมเดือนนี้       50     คน
  ผู้ชมเดือนก่อน   70     คน
  ผู้ชมทั้งสิ้น        180   คน