โครงการผู้สูงวัยพาใจเป็นสุข ปีงบประมาณ 2558
ในวันที่่ 19 - 21 มกราคม 2558

โครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพกลุ่มให้กับ
กลุ่มอาชีพในวันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2558
 
             
                                       

กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตำบลสาวแห
อำเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด


โครงการจัดงานประเพณีบุญเส็งกลองตำบลสาวแห
ประจำปี 2558 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
 
         
         
         
                   
     

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560  1-30 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศสอบพนักงานจ้าง 2559


   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง
ประกาศผลสอบราคา โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.และป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2558-2560 แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
ประกาศ โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.และป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคพซีลบ้านหนองเเคน หมู่ที่ 3
ประกาศโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสังคมไทยเป็นสุข
ประกาศโครงการถนนลาดยางผิวพาราเคพซีล บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4

         
       
                         
   
 
นายก อบต.สาวแห สมาชิกสภา อบต. ปลัด อบต. รองปลัด อบต.
และพนักงาน อบต.สาวแห ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนา 5 ธันวา
เฉลิมพระเกียรติ

นายก อบต.สาวแห สมาชิกสภา อบต. ปลัด อบต.
รองปลัด อบต. และพนักงาน อบต.สาวแห ร่วมงานพิธี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม 2558
     
                                             
 
         
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


  
O มากที่สุด
  
O มาก
  
O พอใช้
  
O น้อย

 
 
  กำลังออนไลน์    20    คน
  ผู้ชมวันนี้           30     คน
  ผู้ชมเมื่อวาน      10     คน
  ผู้ชมเดือนนี้       50     คน
  ผู้ชมเดือนก่อน   70     คน
  ผู้ชมทั้งสิ้น        180   คน